Kontakt

Šobov č.1
Banská Štiavnica
969 01

E-mail:  mestskelesybs@stonline.sk
Telefón / Fax: 045 / 692 11 27

IČO: 31 638 775
IČ DPH: SK 2020478262
Bankové spojenie:
Dexia banka Banská Štiavnica
účet: 142 562 9001/5600