Zmluvy

Zmluvy a dohody rok 2018:

Kúpno-predajné zmluvy:

1/2018 Drevmark, s.r.o.

1a/2018 Drevmark, s.r.o.

2/2018 les-drevo M+J, s.r.o.

3/2018 LESAGRO s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ 3/2018

4/2018 Novotný International Trading Limited. s.r.o.

5/2018 I.Halgaš

6/2018 Zolka Zvolen, s.r.o.

7/2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

dodatok č.1 k RZ 7/2018

dodatok č.1  ku K.č. 4700005767

dodatok č.2 ku KZ č.7/2018

dodatok č.3 ku KZ č.7/2018

dodatok č.4 ku KZ č.7/2018

dodatok č. 5

dodatok č. 6

8/2018 M.Hrabčák

dodatok č.1 ku KZ 8/2018

dodatok č.2 ku KZ 8/2018

dodatok č.3 ku KZ 8/2018

9/2018 R.Blaho

dodatok č.1 ku KZ 9/2018

10/2018 HALPEN WOOD, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č. 10/2018

dodatok č.2 ku KZ č.10/2018

11/2018 M.Zachar

12/2018 M.Zrebený

dodatok č.1 ku KZ č.12/2018

13/2018 DI Mihálik, s.r.o.

14/2018 SITTA WOOD, s.r.o.

15/2018 M. Mádel

16/2018 Forest-Mark, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č.16/2018

dodatok č.2 ku KZ č.16/2018

17/2018 Peniak a spol. s.r.o.

18/2018 K.Goral

Zmluvy o poskytnutí lesníckych služieb

1/2018 J.Svoreň

2/2018 J.Považan

3/2018 P.Považan

4/2018  P.Kalman

5/2018 M.Zrebený

6/2018 Ju.Považan

9/2018 I.Truban

10/2018 H.Trubanová

11/2018 J.Truban

12/2018 M.Novotný

13/2018  I.Halgaš

14/2018 J.Považan – POJO

15/2018 M.Bosák

16/2018 Ľ. Minka

Zmluvy ostatné

Zmluva č. ZO/2018A15474-1

Sponzorská zmluva

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Darovacia zmluva

Dodatok č.1 k dohode o ročnom nájme za rok 2018


 

Archív zmlúv:

Zmluvy a dohody 2017 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2016 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2015 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2014 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2013 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2012 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2011 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)