Činnosť

– obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja drevnej hmoty, výrobkov piliarskej výroby
– vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti lesníctva
– lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
– terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch, výrez nežiadúcich drevín
– výroba a predaj sadbového materiálu
– ochrana stromkov proti škodcom
– sprostredkovanie obchodu v oblasti poľovníctva