Kontakt

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Šobov  1401/1
Banská Štiavnica
969 01

E-mail:  mlbs@banskastiavnica.sk
riaditel.ml@banskastiavnica.sk

Telefón : 045 / 692 11 27

IČO: 31 638 775
IČ DPH: SK 2020478262
Bankové spojenie:
Prima banka Banská Štiavnica
účet: 142 562 9001/5600

IBAN: SK20 5600 0000 0014 2562 9001