Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálne prebieha súťaž na zákazku s nízkou hodnotou:

Zákazka: 461370
Názov zákazky: Odvoz dreva, nakladanie a vagónovanie na rok 2023
Obstarávateľ: Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Lehota na predkladanie ponúk:  24.03.2023 08:00:00