Zmluvy

Zmluvy a dohody rok 2021:

Kúpno-predajné zmluvy:

14/2021 Forestra, s.r.o.

13/2021 Šuriansky s.r.o.

12/2021 N.Romanec

11/2021 PILWOOD SK, s.r.o.

10/2021 EXPORT-IMPORT VB s.r.o.

8/2021 LESAGRO s.r.o.

7/2021 K.Goral

dodatok č.3 ku KZ 40/2021/RTT

dodatok č.2 ku KZ 40 /2021/RTT

dodatok č.1 ku KZ 40 /2021/RTT

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve č.124641/I.Q 2021

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

Zolka Zvolen, s.r.o.

4a/2021 Drevmark, s.r.o.

4/2021 Drevmark, s.r.o.,

dodatok č.4 ku KZ č. 2/2021

dodatok č.3 ku KZ č. 2/2021

dodatok č.2 ku KZ č.2/2021

dodatok č.1 ku KZč. 2/2021

2/2021 Forest -Mark, s.r.o.

1/2021 A.Remeň – Remstav

Zmluvy ostatné:

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluvy a dohody rok 2020:

Kúpno-predajné zmluvy:

Zolka Zvolen, s.r.o.

14/2020 A.Goral

dodatok č.3 ku KZ č.13/2020

dodatok č.2 ku KZ č. 13/2020

dodatok č.1 ku KZ č.13/2020

13/2020 Forest – Mark

12/2020 Remstav

11/2020 J.Truban

10/2020 HALPEN WOOD, s.r.o.

9/2020 Pilana TON – Tonhauser Pavel

dodatok č.1 ku KZ č.08/2020

8/2020 R.Ježo

dodatok č.2 ku KZ 07/2020

dodatok č.1 ku KZ07/2020

7/2020 BS FOREST, s.r.o.

dodatok č.3 ku KZ 05/2020

dodatok č.2 ku KZ 05/2020

dodatok č.1 ku KZ 05/2020

5/2020 K.Goral

4a/2020 Drevmark, s r.o.

4/2020 Drevmark, s.r.o.

Dodatok č.3 ku KZ 40/IIIa a IV.Q/2020/RTT

Dodatok č.2 ku KZ 40 / III. a IV/ Q /2020/RTT

Dodatok č.1 ku KZ 40/IIIa IV.Q/2020/RTT

Dodatok č.3 ku KZ 40/I a II.Q/2020/RTT

Dodatok č.2 ku KZ 40/I a II. Q/2020/RTT

Dodatok č.1 ku KZ 40/I a II. Q/2020/RTT

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Rettenmeier Tatra Timer, s.r.o.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

1/2020 Lesagro s.r.o.

Zmluvy ostatné:

Zmluva o predaji časti lovu

Darovacia zmluva

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/16

Zmluva o udelení licencie – dodatok 2020/1

Dohoda č. 20/27/54E/703

Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku

Dodatok č.4 k NZ č.440/2017

 

Zmluvy a dohody rok 2019:

Kúpno-predajné zmluvy:

1/2019 Lesagro s.r.o.

2/2019 Drevmark, s.r.o.

2a/2019 Drevmark, s.r.o.

3/2019 DI Mihálik, s.r.o.

 K.Goral

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

dodatok č.1

dodatok č.2

dodatok č. 3

dodatok č.4

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

dodatok č. 1

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

8/2019 dodatok č.1

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

6/2019 N.Romanec

7/2019 M.Hrabčák

9/2019 Forest-Mark. s.r.o.

10/2019 M.Bosák

11/2019 K.Goral 

dodatok  č.1 ku KZ 11/2019

12/2019 R.Blaho

dodatok č. 1 ku KZ č. 12/2019

13/2019 Unlimited Group, s.r.o.

15/2019 I.Tadian Drevinka

16/2019 M.Zrebený

Zmluvy ostatné:

Zmluva

Zmluva o nájme pozemku

Kúpna zmluva č./2019/16/210-D

Darovacia zmluva Združenie Schola Silva

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/16

Zmluva o elektronickej fakturácii

Kúpna zmluva 009/2019

Dodatok č.1 k zmluve o užívaní poľovného revíru

Zmluva o dielo – Sorbus, s.r.o.

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

Zmluva o predĺžení licencie – Foresta SK, a.s.

Zmluva o dielo č SB04072019

Darovacia zmluva občianske združenie

Zmluva o postúpení lovu v PR Banky

Dodatok k zmluve o postúpení lovu v PR Banky


Zmluvy a dohody rok 2018:

Kúpno-predajné zmluvy:

1/2018 Drevmark, s.r.o.

1a/2018 Drevmark, s.r.o.

2/2018 les-drevo M+J, s.r.o.

3/2018 LESAGRO s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ 3/2018

4/2018 Novotný International Trading Limited. s.r.o.

5/2018 I.Halgaš

6/2018 Zolka Zvolen, s.r.o.

7/2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

dodatok č.1 k RZ 7/2018

dodatok č.1  ku K.č. 4700005767

dodatok č.2 ku KZ č.7/2018

dodatok č.3 ku KZ č.7/2018

dodatok č.4 ku KZ č.7/2018

dodatok č. 5

dodatok č. 6

8/2018 M.Hrabčák

dodatok č.1 ku KZ 8/2018

dodatok č.2 ku KZ 8/2018

dodatok č.3 ku KZ 8/2018

9/2018 R.Blaho

dodatok č.1 ku KZ 9/2018

10/2018 HALPEN WOOD, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č. 10/2018

dodatok č.2 ku KZ č.10/2018

11/2018 M.Zachar

12/2018 M.Zrebený

dodatok č.1 ku KZ č.12/2018

13/2018 DI Mihálik, s.r.o.

14/2018 SITTA WOOD, s.r.o.

15/2018 M. Mádel

16/2018 Forest-Mark, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č.16/2018

dodatok č.2 ku KZ č.16/2018

17/2018 Peniak a spol. s.r.o.

18/2018 K.Goral

20/2018 Bruster s.r.o.

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ 44/III a IV.Q/2018/RTT

Zmluvy o poskytnutí lesníckych služieb

1/2018 J.Svoreň

2/2018 J.Považan

3/2018 P.Považan

4/2018  P.Kalman

5/2018 M.Zrebený

6/2018 Ju.Považan

9/2018 I.Truban

10/2018 H.Trubanová

11/2018 J.Truban

12/2018 M.Novotný

13/2018  I.Halgaš

14/2018 J.Považan – POJO

15/2018 M.Bosák

16/2018 Ľ. Minka

Zmluvy ostatné

Zmluva č. ZO/2018A15474-1

Sponzorská zmluva

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Darovacia zmluva

Dodatok č.1 k dohode o ročnom nájme za rok 2018

Zmluva č. 700/115L-0001/2018 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služby


 

Archív zmlúv:

Zmluvy a dohody 2017 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2016 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2015 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2014 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2013 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2012 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2011 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)