Zmluvy

Zmluvy a dohody rok 2020:

Kúpno-predajné zmluvy:

11/2020 J.Truban

10/2020 HALPEN WOOD, s.r.o.

9/2020 Pilana TON – Tonhauser Pavel

dodatok č.1 ku KZ č.08/2020

8/2020 R.Ježo

dodatok č.2 ku KZ 07/2020

dodatok č.1 ku KZ07/2020

7/2020 BS FOREST, s.r.o.

dodatok č.2 ku KZ 05/2020

dodatok č.1 ku KZ 05/2020

5/2020 K.Goral

4a/2020 Drevmark, s r.o.

4/2020 Drevmark, s.r.o.

Dodatok č.3 ku KZ 40/I a II.Q/2020/RTT

Dodatok č.2 ku KZ 40/I a II. Q/2020/RTT

Dodatok č.1 ku KZ 40/I a II. Q/2020/RTT

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Rettenmeier Tatra Timer, s.r.o.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

1/2020 Lesagro s.r.o.

Zmluvy ostatné:

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/16

Zmluva o udelení licencie – dodatok 2020/1

Dohoda č. 20/27/54E/703

Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku

Dodatok č.4 k NZ č.440/2017

 

Zmluvy a dohody rok 2019:

Kúpno-predajné zmluvy:

1/2019 Lesagro s.r.o.

2/2019 Drevmark, s.r.o.

2a/2019 Drevmark, s.r.o.

3/2019 DI Mihálik, s.r.o.

 K.Goral

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

dodatok č.1

dodatok č.2

dodatok č. 3

dodatok č.4

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

dodatok č. 1

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

8/2019 dodatok č.1

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

6/2019 N.Romanec

7/2019 M.Hrabčák

9/2019 Forest-Mark. s.r.o.

10/2019 M.Bosák

11/2019 K.Goral 

dodatok  č.1 ku KZ 11/2019

12/2019 R.Blaho

dodatok č. 1 ku KZ č. 12/2019

13/2019 Unlimited Group, s.r.o.

15/2019 I.Tadian Drevinka

16/2019 M.Zrebený

Zmluvy ostatné:

Zmluva

Zmluva o nájme pozemku

Kúpna zmluva č./2019/16/210-D

Darovacia zmluva Združenie Schola Silva

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/16

Zmluva o elektronickej fakturácii

Kúpna zmluva 009/2019

Dodatok č.1 k zmluve o užívaní poľovného revíru

Zmluva o dielo – Sorbus, s.r.o.

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

Zmluva o predĺžení licencie – Foresta SK, a.s.

Zmluva o dielo č SB04072019

Darovacia zmluva občianske združenie

Zmluva o postúpení lovu v PR Banky

Dodatok k zmluve o postúpení lovu v PR Banky


Zmluvy a dohody rok 2018:

Kúpno-predajné zmluvy:

1/2018 Drevmark, s.r.o.

1a/2018 Drevmark, s.r.o.

2/2018 les-drevo M+J, s.r.o.

3/2018 LESAGRO s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ 3/2018

4/2018 Novotný International Trading Limited. s.r.o.

5/2018 I.Halgaš

6/2018 Zolka Zvolen, s.r.o.

7/2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

dodatok č.1 k RZ 7/2018

dodatok č.1  ku K.č. 4700005767

dodatok č.2 ku KZ č.7/2018

dodatok č.3 ku KZ č.7/2018

dodatok č.4 ku KZ č.7/2018

dodatok č. 5

dodatok č. 6

8/2018 M.Hrabčák

dodatok č.1 ku KZ 8/2018

dodatok č.2 ku KZ 8/2018

dodatok č.3 ku KZ 8/2018

9/2018 R.Blaho

dodatok č.1 ku KZ 9/2018

10/2018 HALPEN WOOD, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č. 10/2018

dodatok č.2 ku KZ č.10/2018

11/2018 M.Zachar

12/2018 M.Zrebený

dodatok č.1 ku KZ č.12/2018

13/2018 DI Mihálik, s.r.o.

14/2018 SITTA WOOD, s.r.o.

15/2018 M. Mádel

16/2018 Forest-Mark, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č.16/2018

dodatok č.2 ku KZ č.16/2018

17/2018 Peniak a spol. s.r.o.

18/2018 K.Goral

20/2018 Bruster s.r.o.

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ 44/III a IV.Q/2018/RTT

Zmluvy o poskytnutí lesníckych služieb

1/2018 J.Svoreň

2/2018 J.Považan

3/2018 P.Považan

4/2018  P.Kalman

5/2018 M.Zrebený

6/2018 Ju.Považan

9/2018 I.Truban

10/2018 H.Trubanová

11/2018 J.Truban

12/2018 M.Novotný

13/2018  I.Halgaš

14/2018 J.Považan – POJO

15/2018 M.Bosák

16/2018 Ľ. Minka

Zmluvy ostatné

Zmluva č. ZO/2018A15474-1

Sponzorská zmluva

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Darovacia zmluva

Dodatok č.1 k dohode o ročnom nájme za rok 2018

Zmluva č. 700/115L-0001/2018 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služby


 

Archív zmlúv:

Zmluvy a dohody 2017 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2016 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2015 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2014 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2013 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2012 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)

Zmluvy a dohody 2011 – zip súbor. (dokumenty vo formáte .pdf)