“Čo šepká les”

19.6.2023 sa v priestoroch parku Múzea vo Svätom Antone uskutočnila prírodovedná súťaž žiakov základných škôl, so zameraním na lesnícku a poľovnícku tématiku.

V prostredí poľovníckeho kaštieľa vo Svätom Antone sa 19.6.2023 uskutočnil už jedenásty ročník prírodovednej detskej súťaže  „Čo šepká les“. Hlavní organizátori Oblastná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom, Lesy SR, š.p. – OZ Tríbeč, SPZ, RgO Stredné pohronie, Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Múzeum vo Svätom Antone oslovili žiakovi 4. – 6. ročníkov základných škôl  z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 14 trojčlenných družstiev, čiže 42 žiakov.

Vedomosti a zručnosti všetkých súťažiacich hodnotíme na vysokej úrovni. V náročnej konkurencii sa najlepšie umiestnili:

v kategórii družstvo:  1. miesto- ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga Svätý Anton,

                                           2.miesto- ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica,

3.miesto- ZŠ a MŠ Župkov

v kategórii jednotlivec  1.miesto – Simona Repiská, ZŠ a MŠ Župkov

                                              2.miesto – Tomáš Kružlic, ZŠ a MŠ Ferdinanda Coburga Svätý 

                                                                       Anton,      

                                         3.miesto – Martin Žitňan,  Súkromná základná škola Guliver

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší dvanásty ročník súťaže.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.  sa akcie zúčastnila ako sponzor podujatia.

Foto k článku :   https://www.mlbs.sk/galeria/