Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie MS ohrozenie medveďom

Upozorňujeme návštevníkov územia v obhospodarovaní MLBŠ o zvýšenú opatrnosť  vzhľadom na možnosť stretu s medveďom hnedým, ktorého výskyt je zaznamenaný aj v turisticky navštevovaných oblastiach. Vzniknutá situácia je riešená v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť. Vzhľadom na udalosti, ktoré boli zaznamenané v iných lokalitách vyzývame všetkých návštevníkov k obozretnosti.

 

Včelárstvo – nová činnosť v Mestských lesoch Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. úspešne rozšírila svoju činnosť o chov včiel a v mesiaci august získala prvú úrodu medu z novozaloženej včelnice.

S chovom včiel naša spoločnosť MLBŠ začala v roku 2022, pričom hlavným odborným garantom je náš zamestnanec Ervín Kiss. Napriek tomu, že prvá úroda je zatiaľ len symbolická, má pre nás cenu povzbudenia do budúcna. Uvedenú činnosť plánujeme rozšíriť o ďalšie rodiny včiel. Vážime si každý gram medu vyprodukovaný našimi novými „zamestnankyňami“, pretože  na vyplnenie jedného poháru medu musia včielky preletieť vzdialenosť, ktorá je približne taká dlhá, akoby ste chceli prejsť trikrát kolo Zeme. Zároveň keďže na jednom kilograme medu pracuje 6 až 10 tisíc včiel je naša hrdosť na tento výsledok o to väčšia.

Včely pracujú, komunikujú, vytvárajú väzby s rastlinami a opeľovaním zaisťujú produkciu potravy pre celú našu planétu. Od včiel máme možnosť učiť sa ako spoločne žiť milióny rokov udržateľným spôsobom. Pristupujeme preto k našim úľom s úctou, pretože spoločenstvá v ich vnútri majú oveľa bohatšiu históriu než naša ľudská spoločnosť. Kiežby vedeli aj ľudia, stavajúci sa do pozície najúspešnejšieho organizmu na planéte  medzi sebou spolunažívať tak, ako tieto malé pracovité tvory.

Strelecké preteky

Na strelnici Drieňová sa  27.8.2023 uskutočnil už 44.ročník verejnej streleckej súťaže „ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“ v  malokalibrovanom štvorboji M-800 a 10.ročník :MEMORIÁLU Ing. LAMBERTA JOKLA“ v disciplíne OS-80.

Hlavnými organizátormi pretekov boli Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica, Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Stredné Pohronie a Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Streleckého preteku o Zlatú pušku mesta Banská Štiavnica sa zúčastnilo 40 strelcov s nasledovným celkovým umiestnením

  Disciplína GM – 800 Disciplína  OS – 80
1. Rastislav Štrama – OPK Levoča Peter Zemko – OPK Piešťany
2. Ing.Štefan Bugyi – Belanov s.r.o. Tomáš Sabolčík – OPK Svidník
3. Ing.Róbert Láska – Lesy SR, š.p.

Banská   Bystrica

Anton Molnár – OPK Šala

 Víťazom blahoželáme, zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaží a tešíme sa na ich ďalší ročník.

Nové lavičky na „Komoráku“

Pracovníci spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. vyrobili a zároveň aj umiestnili v príjemnom prostredí Komorovských jazier na Štefultove drevené lavičky.

Zámerom bolo spríjemniť  miestnej skupine dôchodcov, ale aj iných návštevníkov tohto pekného kraja oddych pod korunami stromov v tomto upokojujúcom prostredí.

Veríme, že životnosť inštalovaného dreveného posedenia bude dlhšia, ako býva v poslednom období v takýchto prípadoch zvykom. Veď slúžiť by mali všetkým nám….

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

 

“Čo šepká les”

19.6.2023 sa v priestoroch parku Múzea vo Svätom Antone uskutočnila prírodovedná súťaž žiakov základných škôl, so zameraním na lesnícku a poľovnícku tématiku.

V prostredí poľovníckeho kaštieľa vo Svätom Antone sa 19.6.2023 uskutočnil už jedenásty ročník prírodovednej detskej súťaže  „Čo šepká les“. Hlavní organizátori Oblastná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom, Lesy SR, š.p. – OZ Tríbeč, SPZ, RgO Stredné pohronie, Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Múzeum vo Svätom Antone oslovili žiakovi 4. – 6. ročníkov základných škôl  z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 14 trojčlenných družstiev, čiže 42 žiakov.

Vedomosti a zručnosti všetkých súťažiacich hodnotíme na vysokej úrovni. V náročnej konkurencii sa najlepšie umiestnili:

v kategórii družstvo:  1. miesto- ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga Svätý Anton,

                                           2.miesto- ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica,

3.miesto- ZŠ a MŠ Župkov

v kategórii jednotlivec  1.miesto – Simona Repiská, ZŠ a MŠ Župkov

                                              2.miesto – Tomáš Kružlic, ZŠ a MŠ Ferdinanda Coburga Svätý 

                                                                       Anton,      

                                         3.miesto – Martin Žitňan,  Súkromná základná škola Guliver

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší dvanásty ročník súťaže.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.  sa akcie zúčastnila ako sponzor podujatia.

Foto k článku :   https://www.mlbs.sk/galeria/