Všetky príspevky M

UPOZORNENIE

Vzhľadom na dlhodobo trvajúce sucho a extrémne teplé počasie upozorňujeme všetkých návštevníkov MLBŠ, že bol Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Žiadame preto všetkých,  aby venovali zvýšenú pozornosť počas pobytu v prírode, zakazuje sa fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň , a akákoľvek manipulácia  s otvoreným ohňom v uvedenej oblasti.

 

 

Pozor

V dôsledku  udalostí, ktoré sa udiali v posledných dňoch v lokalite Studený vrch a Šobov, kde došlo k strhnutiu piatich kusov hovädzieho dobytka medveďom, dôrazne upozorňujeme návštevníkov uvedených lokalít o zvýšenú opatrnosť pri návšteve vzhľadom na možnosť stretu s medveďom. Zvýšenú opatrnosť venujte aj pri aktivitách v prírode aj v ostatnom okolí. Vzniknutá situácia je riešená v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť.

Upozornenie

Upozorňujeme návštevníkov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. na zvýšený výskyt medveďov v lokalite Banky, Hadová, Kýzová, Handerlovo. Preto Vás prosíme o zvýšenú ostražitosť najmä pri prechádzkach v okolitej prírode.