Záver roka 2022

Koledníci z Materskej školy  na ulici 1. Mája č. 4  v Banskej Štiavnici, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Alexandry Bókovej nás na sklonku roka  potešili milou  návštevou a kultúrnym programom.

Ďakujeme a želáme aj my všetkým, aby do nového roku 2023 vykročili tou správnou nohou.