Upozornenie

Upozorňujeme návštevníkov lesov mesta Banská Štiavnica na zvýšené nebezpečenstvo padajúcich stromov a konárov pod ťarchou vrstvy mokrého snehu. Prosíme týmto o zvýšenú opatrnosť pri aktivitách v prírode.