Strelecké preteky

Na strelnici Drieňová sa  27.8.2023 uskutočnil už 44.ročník verejnej streleckej súťaže „ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“ v  malokalibrovanom štvorboji M-800 a 10.ročník :MEMORIÁLU Ing. LAMBERTA JOKLA“ v disciplíne OS-80.

Hlavnými organizátormi pretekov boli Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica, Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Stredné Pohronie a Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Streleckého preteku o Zlatú pušku mesta Banská Štiavnica sa zúčastnilo 40 strelcov s nasledovným celkovým umiestnením

  Disciplína GM – 800 Disciplína  OS – 80
1. Rastislav Štrama – OPK Levoča Peter Zemko – OPK Piešťany
2. Ing.Štefan Bugyi – Belanov s.r.o. Tomáš Sabolčík – OPK Svidník
3. Ing.Róbert Láska – Lesy SR, š.p.

Banská   Bystrica

Anton Molnár – OPK Šala

 Víťazom blahoželáme, zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaží a tešíme sa na ich ďalší ročník.