Včelárstvo – nová činnosť v Mestských lesoch Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. úspešne rozšírila svoju činnosť o chov včiel a v mesiaci august získala prvú úrodu medu z novozaloženej včelnice.

S chovom včiel naša spoločnosť MLBŠ začala v roku 2022, pričom hlavným odborným garantom je náš zamestnanec Ervín Kiss. Napriek tomu, že prvá úroda je zatiaľ len symbolická, má pre nás cenu povzbudenia do budúcna. Uvedenú činnosť plánujeme rozšíriť o ďalšie rodiny včiel. Vážime si každý gram medu vyprodukovaný našimi novými „zamestnankyňami“, pretože  na vyplnenie jedného poháru medu musia včielky preletieť vzdialenosť, ktorá je približne taká dlhá, akoby ste chceli prejsť trikrát kolo Zeme. Zároveň keďže na jednom kilograme medu pracuje 6 až 10 tisíc včiel je naša hrdosť na tento výsledok o to väčšia.

Včely pracujú, komunikujú, vytvárajú väzby s rastlinami a opeľovaním zaisťujú produkciu potravy pre celú našu planétu. Od včiel máme možnosť učiť sa ako spoločne žiť milióny rokov udržateľným spôsobom. Pristupujeme preto k našim úľom s úctou, pretože spoločenstvá v ich vnútri majú oveľa bohatšiu históriu než naša ľudská spoločnosť. Kiežby vedeli aj ľudia, stavajúci sa do pozície najúspešnejšieho organizmu na planéte  medzi sebou spolunažívať tak, ako tieto malé pracovité tvory.