Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie MS ohrozenie medveďom

Upozorňujeme návštevníkov územia v obhospodarovaní MLBŠ o zvýšenú opatrnosť  vzhľadom na možnosť stretu s medveďom hnedým, ktorého výskyt je zaznamenaný aj v turisticky navštevovaných oblastiach. Vzniknutá situácia je riešená v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť. Vzhľadom na udalosti, ktoré boli zaznamenané v iných lokalitách vyzývame všetkých návštevníkov k obozretnosti.